Na czym polega i jak długo trwa psychoterapia uzależnień?

Psychoterapia uzależnień zwykle kojarzona jest z osobami nadużywającymi alkohol, narkotyki. Jedną z metod prowadzących do uwolnienia się z sideł jest terapia. Czym jest uzależnienie? Na czym polega psychoterapia uzależnień?

Kiedy mówimy o uzależnieniu?

Z uzależnieniem mamy do czynienia w sytuacji, kiedy odczuwamy wewnętrzny przymus wykonywania określonej czynności, spożywania danej substancji. Osoba chora traci powoli kontrolę nad swoim życiem, z biegiem czasu to nawyk rządzi jej sposobem postępowania. Można wyróżnić uzależnienie psychiczne, fizyczne, społeczne i behawioralne (od danych czynności).

Psychoterapia uzależnień ma na celu przywrócić właściwe zachowania i stosunek do życia pacjenta. Pomoc specjalisty to jedna z krótszych dróg pozwalających odzyskać władzę nad swoimi decyzjami, nie licząc tych, którzy dysponują na tyle silną wolą, by osiągnąć to samodzielnie.

Na czym polega psychoterapia uzależnień?

Ośrodki terapeutyczne pomagają osobom, które nadużywają nie tylko alkoholu, ale także nikotyny, dopalaczy, leków i innych substancji psychoaktywnych. Psychoterapia uzależnień wykorzystuje różne oddziaływania psychoterapeutyczne, które bywa, że łączone jest również z leczeniem farmakologicznym — głównie, gdy u pacjenta wyraźnie widoczne są epizody słabszego nastroju, czy też przyjmowanie dużej ilości środka uzależniającego wymusza w pierwszych dniach detoksu skorzystać z substancji leczniczych. Dzięki uczestnictwu w zajęciach z psychoterapii uzależnień można wypracować w sobie sposoby na radzenie sobie ze stresem, lękiem przygnębieniem, które pchają pacjentów w szpony uzależnienia.

Psychoterapia uzależnień najlepiej by obejmowała zarówno sesje indywidualne, jak i grupowe. Zwykle nie krócej niż 4 tygodnie. O czasie trwania decyduje stopień uzależnienia, a także indywidualne podejście pacjenta do procesu leczenia. W jego trakcie dochodzi bowiem do zmian, które pomogą wyjść z nałogu.

(0)