Na czym polega i jak długo trwa psychoterapia uzależnień?

Psychoterapia uzależnień zwykle kojarzona jest z osobami nadużywającymi alkohol, narkotyki. Jedną z metod prowadzących do uwolnienia się z sideł jest terapia. Czym jest uzależnienie? Na czym polega psychoterapia uzależnień? Kiedy mówimy o uzależnieniu? Z uzależnieniem mamy do czynienia w sytuacji, kiedy odczuwamy wewnętrzny przymus wykonywania określonej czynności, spożywania danej substancji. Osoba chora traci powoli kontrolę […]

(0)