TANTUM VERDE Pastylki na ból i zapalenie jamy ustnej i gardła smak miodowo-pomarańczowy 30szt.

15,80

Opis

Tantum Verde, smak miodowo-pomarańczowy, 30 pastylek – Długi termin ważności!
Nazwa: Tantum Verde smak miodowo-pomarańczowy
Postać: pastyl.twarde
Dawka: 3 mg
Opakowanie: 30 pastyl.
Skład: Każda pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminy chlorowodorku (Benzydamini hydrochloridum), co odpowiada 2,68 mg benzydaminy. Substancje pomocnicze: każda pastylka zawiera 3073,53 mg izomaltu, 0,017 mg żółcieni pomarańczowej (E 110). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
Wskazania: Leczenie dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych zamieszczono zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (?1/10); często (?1/100 do < 1/10); niezbyt często (?1/1 000 do < 1/100); rzadko (?1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Klasyfikacja układów i narządów Niezbyt często (?1/1 000 do < 1/100) Rzadko (?1/10 000 do < 1/1 000) Bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) Zaburzenia żołądka i jelit pieczenie lub suchość w jamie ustnej Zaburzenia układu immunologicznego reakcje nadwrażliwości reakcje anafilaktyczne Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia skurcz krtani Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej odczyny fototoksyczne obrzęk naczynioruchowy
Interakcje: Nie są znane żadne oddziaływania produktu leczniczego Tantum Verde smak miodowo- pomarańczowy z innymi lekami.
Dawkowanie: Ssać po 1 pastylce 3 razy na dobę. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać siedmiu dni. Ze względu na postać farmaceutyczną, produktu leczniczego Tantum Verde smak miodowo- pomarańczowy nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. U dzieci w wieku poniżej 12 lat produkt leczniczy powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.
Środki ostrożności: U niektórych pacjentów owrzodzenie jamy ustnej i gardła może być objawem innego ciężkiego procesu chorobowego. W przypadku gdyby objawy nie ustępowały po około 3 dniach stosowania produktu leczniczego, pacjent powinien zwrócić się do lekarza. Nie należy stosować produktu leczniczego u pacjentów: • z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy ze względu na zawartość izomaltu, • z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Należy ostrożnie stosować benzydaminę u pacjentów z astmą w wywiadzie, gdyż istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia skurczu oskrzeli. Produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (zawiera żółcień pomarańczową).
Prowadzenie pojazdów: Miejscowe stosowanie benzydaminy w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Przedawkowanie: Dotychczas nie obserwowano objawów przedawkowania produktu leczniczego Tantum Verde smak miodowo-pomarańczowy. Jednak bardzo rzadko donoszono o objawach przedawkowania (pobudzenie, drgawki, potliwość, niezborność, drżenie, wymioty) u dzieci, po spożyciu produktów leczniczych zawierających benzydaminę, w dawkach około stukrotnie większych niż dawka zawarta w pojedynczej pastylce. W razie przedawkowania należy wywołać wymioty lub przeprowadzić płukanie żołądka. Pacjenta należy obserwować stosując leczenie objawowe, w tym utrzymywać właściwe nawodnienie organizmu.
Ciąża: Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania benzydaminy u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie badano stopnia wydalania benzydaminy z mlekiem. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka /płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu leczniczego Tantum Verde smak miodowo- pomarańczowy w okresie ciąży oraz karmienia piersią.

 

probiotyk dla kobiet
, concerta
, mensil 4 tabletki
, apteka geminni
, silcare
, masc z witamina a
, sanprobi barrier
, inhalator sanity
, anasteloc
, cemax
, wenoforton
, kubek niekapek
, grzybica paznokcia
, meridol
, bmi jak obliczyć
, coś na afty
, aed
, amil

yyyyy

 

(0)