Paracetamol 500mg 10 tabl

2,20

Opis

Nazwa: Paracetamol APTEO MED
Postać: tabl.
Dawka: 0,5 g
Opakowanie: 10 tabl.
Skład: Każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum).Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol (170 mg/tabletkę).
Wskazania: Bóle różnego pochodzenia, między innymi: bóle głowy (także migrenowe), stawowe, mięśniowe, miesiączkowe oraz występujące po urazach i zabiegach chirurgicznych oraz stomatologicznychGorączka np. w stanach grypopodobnych i przeziębieniach.
Przeciwwskazania: – Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.- Ciężka niewydolność nerek lub wątroby- Choroba alkoholowa
Działania niepożądane: Działania niepożądane zostały podzielone zgodnie z częstością występowania.Konwencja MedDRA dotycząca częstości:niezbyt często (> =1/1 000 do =1/10 000 do < 1/1 000);bardzo rzadko (< 1/10 000).Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRACzęstość występowaniaDziałania niepożądaneZaburzenia krwi i układu chłonnegobardzo rzadkozmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), leukocytów (leukopenia, agranulocytoza)Zaburzenia wątroby i dróg żółciowychbardzo rzadkopowiększenie wątrobyZaburzenia skóry i tkanki podskórnejrzadkopokrzywka, rumień, zapalenie skóryZaburzenia żołądka i jelitniezbyt częstowymioty, biegunka
Interakcje: Leki:Wyniki interakcji:niesteroidowe leki przeciwzapalneryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek, w razie długotrwałego stosowaniaryfampicyna, preparaty przeciwpadaczkowe, barbituranyzwiększenie ryzyka uszkodzenia wątrobychloramfenikolwydłużenie okresu półtrwania chloramfenikolu, zwiększenie jego toksycznościinhibitory MAOryzyko wystąpienia stanu pobudzenia i gorączkipreparaty wzmagające perystaltykę przewodu pokarmowegoprzyspieszenie wchłaniania paracetamolupreparaty hamujące perystaltykę przewodu pokarmowegoopóźnienie wchłaniania paracetamolupreparaty przeciwzakrzepowe z grupy kumarynynasilenie ich działania oraz ryzyko wystąpienia krwawieńzydowudynanasilenie toksycznego działania zydowudyny na szpik kostnyU osób nadużywających alkoholu może wystąpić zwiększenie ryzyka uszkodzenia wątroby.
Dawkowanie: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat lat (o masie ciała większej niż 50 kg):doustnie 500 mg – 1000 mg paracetamolu (1 lub 2 tabletki), w razie konieczności można powtarzać co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa:-przy stosowaniu krótkotrwałym (do 3 dni) – 4000 mg paracetamolu (8 tabletek) na dobę w dawkach podzielonych;-przy stosowaniu długotrwałym (do 10 dni) – 2500 mg paracetamolu (5 tabletek) na dobę w dawkach podzielonych.Odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 4 godziny. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni.Zaburzenia czynności wątroby:U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta należy zmniejszyć dawkę leku lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami.
Środki ostrożności: Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu. Nie stosować dawek większych niż zalecane, nie częściej niż co 4 godziny ani dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem. W razie przedawkowania natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby. Lek należy ostrożnie stosować u osób z niewydolnością wątroby lub nerek, a także u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i niedokrwistością hemolityczną. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób regularnie pijących alkohol. W okresie stosowania paracetamolu nie pić napojów alkoholowych. Ze względu na zawartość sorbitolu, leku nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.
Prowadzenie pojazdów: Paracetamol APTEO MED nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwanie maszyn.
Przedawkowanie: W razie przypadkowego lub zamierzonego zażycia dawki przewyższającej maksymalną dawkę dobową (jednorazowo powyżej 5 g) mogą wystąpić objawy przedawkowania: zaburzenia żołądkowo – jelitowe (nudności, wymioty), ból i powiększenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby i nerek. Po dwóch dniach może wystąpić żółtaczka. W razie przedawkowania pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.Postępowanie po przedawkowaniu należy rozpocząć najszybciej jak jest to możliwe:- należy wykonać płukanie żołądka (nie podawać węgla aktywowanego, gdyż adsorbuje on podaną doustnie N-acetylocysteinę i zmniejsza jej skuteczność);- jako antidotum stosować N-acetylocysteinę (do 24 godzin po przedawkowaniu);- dalsze postępowanie zależy od stężenia paracetamolu we krwi.Leczenia zatrucia paracetamolem powinno odbywać się w szpitalu w warunkach intensywnej opieki medycznej.
Ciąża: W okresie ciąży i karmienia piersią lek stosować tylko w razie zdecydowanej konieczności.

 

kurkuma właściwości lecznicze
, cyclogest
, leki na świerzb bez recepty
, alugastrin mleczko

yyyyy

 

(0)