IbuTeva Max 400 mg 12 tabl

2,99

Opis

1 tabletka zawiera: substancję czynną: ibuprofen 400mg oraz substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, hydroksypropyloceluloza, sodu laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, talk, otoczka tabletki (Opadry White 06B28499): hypromeloza 5cP, hypromeloza 15cP, hypromeloza 50cP, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171).

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na jedną tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Bóle głowy, migrena, bolesne miesiączkowanie, ból zębów, gorączka.

IbuTeva Max to lek należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych stosowanych w celu łagodzenia łagodnego lub średnio nasilonego bólu. Lek ten zaleca się przyjmować w przypadku bólów głowy, w tym migrenowych, bólu zębów, bolesnego miesiączkowania oraz gorączki. Leki z grupy NLPZ zmniejszają ból, stan zapalny oraz wysoką temperaturę.

Konsultacja z lekarzem wskazana jest szczególnie w przypadkach: występowania u pacjenta tocznia rumieniowatego lub innych chorób autoimmunologicznych, gdy pacjent cierpi na porfirię, występowania przewlekłych stanów zapalnych jelit, zaburzenia powstawania czerwonych krwinek, problemy z krzepliwością krwi, alergii, kataru siennego, astmy, przewlekłego obrzęku błony śluzowej nosa, zatok, migdałków podniebiennych lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, problemów z krążeniem tętniczym w górnych i dolnych kończynach, problemów z wątrobą, sercem, nerkami lub zwiększonym ciśnieniem tętniczym, przejścia dużego zabiegu chirurgicznego w niedalekim czasie, pierwszych 6 miesięcy ciąży lub karmienia piersią. Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej podatni na występowanie niepożądanych działań. Należy uważnie obserwować wszelkie nietypowe objawy związane z przyjmowaniem leku u pacjentów, u których wcześniej występowało owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy i w razie się ich pojawienia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, podobnie jak w przypadku jakichkolwiek działań niepożądanych. Jeśli pacjent miał problemy z sercen, lub jeśli miał atak serca, operację pomostowania, choroby tętnic obwodowych lub udar mózgu, ma wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę, wysoki poziom cholesterolu, lub u któregoś z członków rodziny występują choroby serca lub udar mózgu, lub jeśli pacjent jest palaczem zamiar stosowania leku IbuTeva Max należy omówić z lekarzem. Ibuprofen może niekorzystnie wpływać na czynność nerek, nawet u pacjentów, którzy nie mieli wcześniej problemów z nerkami oraz może powodować uszkodzenie nerek. W czasie stosowania ibuprofenu odnotowano przypadki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Długotrwałe stosowanie dużych dawek leków przeciwbólowych może powodować bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększonymi dawkami tegoleku. Nawykowe stosowanie leków przeciwbólowych może doprowadzić do trwałego uszkodzenie nerek i powodować ryzyko wystąpienia niewydolności nerek. Ibuprofen może powodować objawy infekcji oraz okresowo wydłużać czas krwawienia. Unikanie stosowania ibuprofenu wskazane jest podczas ospy wietrznej. IbuTeva Max może utrudniać zajście w ciążę. Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka planuje
zajście w ciążę lub jeśli ma problemy z zajściem w ciążę. Jeśli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku IbuTeva Max lub jeśli dziecko przypadkowo przyjęło lek, należy zawsze zwrócić się do lekarza lub zgłosić do najbliższego szpitala, aby uzyskać opinię o możliwym zagrożeniu dla zdrowia i poradę na temat działań, jakie należy w takim przypadku podjąć. W przypadku pominięcia dawki nie należy przyjmować dawki podwójnej, w celu jej uzupełnienia. Jeżeli pozostało więcej niż 4 godziny do przyjęcia kolejnej dawki pominiętą dawkę należy przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe.

Lek IbuTeva Max należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu- termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Leku IbuTeva Max nie należy przyjmować jeżeli: pacjent jest uczulony na ibuprofen lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku, wystąpiła u pacjenta reakcja nadwrażliwości, choroba wrzodowa lub krwawienia w żołądku lub dwunastnicy związane z przyjmowaniem leków NLPZ lub gdy w przeszłości wystąpiły przynajmniej dwa takie krwawienia, pacjent cierpiał na zaburzenia czynności wątroby, nerek lub serca, pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży, pacjent jest znacznie odwodniony, występuje czynne krwawienie, stwierdzone zostały zaburzenia nieznanego pochodxzenia, powodujące wytwarzanie nieprawidłowych komórek krwi. Leku IbuTeva Max nie należy stosować u dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia.

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o tych, które pacjent planuje przyjmować. Na działanie leku IbuTeva Max mogą wpływać np.: inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwzakrzepowe, metotreksat, digoksyna, fenytoina, lit, diuretyki, leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, cholestyramina, aminoglikozydy, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, moklobemid, cyklosporyna, takrolimus, zydowudyna lub rytonawir, mifepryston, probenecyd lub sulfinpyrazon, antybiotyki cholinowe, sulfonylomocznik, kortykosteroidy, biofosfoniany, okspentyfilina, baklofen. Spożywanie alkoholu może nasilać działania niepożądane tego leku. Stosowanie wysokich dawek leku IbuTeva Max może powodować senność, zmęczenie, zawroty głowy i zaburzenia widzenia, co w pojedynczych przypadkach może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Przeciwzapalne; zmniejszające ból oraz wysoką temperaturę.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.(22) 345 93 00

W przypadku bólu o łagodnym do umiarkowanego nasileniu i gorączce: dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia (o masie od 40kg) 1/2 do 1 tabletki dziennie podawanej w pojedynczej dawce lub 3 do 4 razy na dobę co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 3 tabletek (1200mg).

Bóle migrenowe: dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała nie niższej niż 40kg): 1 tabletka podawana 1-3 razy na dobę, co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 3 tabletek (1200mg).

Bolesne miesiączkowanie: dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 roku życia (o masie ciała nie niższej niż 40kg): 1/2 do 1 tabletki, 1 do 3 razy na dobę jeśli konieczne, co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka nie powinna przekraczać 3 tabletek (1200mg) ba dobę.

Tabletki należy połykać w trakcie lub po posiłku, popijając szklanką wody. Dla ułatwienia połknięcia lub dostosowania dawki tabletkę można podzielić na pół.

Bóle migrenowe: dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała nie niższej niż 40kg): 2 tabletki w pojedynczej dawce, jeśli występuje taka konieczność 2 tabletki co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 6 tabletek (1200mg).

Bolesne miesiączkowanie: dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 roku życia (o masie ciała nie niższej niż 40kg): 1 do 2 tabletek, 1 do 3 razy na dobę jeśli konieczne, co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka nie powinna przekraczać 6 tabletek (1200mg) ba dobę.

Tabletki należy połykać w trakcie lub po posiłku, popijając szklanką wody. Dla ułatwienia połknięcia lub dostosowania dawki tabletkę można podzielić na pół.

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na jedną tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Wystąpienie objawów niepożądanych podczas zażywania IbuTeva Max jest bardziej prawdopodobne w przypadku przyjmowania dużych dawek i dłuższego czasu trwania leczenia. Wszystkie objawy niepożądane nie powinny być ignorowane i wymagają niezwłocznego przerwania leczenia i skontaktowania się z lekarzem. Często występującymi działaniami są: czarne smoliste smolce lub wymioty zawierające krew; bardzo rzadko: obrzęk twarzy, języka lub gardła, nagła reakcja alergiczna ze skróceniem oddechu, świszczącym oddechem lub nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, nasilona wysypka z łuszczeniem się skóry; częstość nieznana: ciężkie reakcje skórne, znane jako zespół DRESS, czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami. W przypadku wystąpienia poniższych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Bardzo często: zgaga, ból brzucha, niestrawność; niezbyt często: zamazane widzenie lub inne problemy z oczami, reakcje nadwrażliwości, fotowrażliwość; rzadko: utrata widzenia; bardzo rzadko nagłe wypełnienie płuc płynem. Innymi możliwymi działaniami niepożądanymi, które można zaobserwować podczas stosowania leku IbuTeva Max to: bardzo często: zaburzenia związane z funkcjonowaniem układu pokarmowego; często: owrzodzenie przewodu pokarmowego z perforacją lub bez, choroba Crohna, perforacja, przetoka jelita, mikrokrwawienia z ljelita, które mogą powodować anemię, owrzodzenia i zakażenie błony śluzowej jamy ustnej, ból główy, senność zawroty głowy, zmęczenie, niepokój, bezsenność i rozdrażnienie; niezbyt często: zapalenie błony śluzowej żołądka, problemy z nerkami w tym występowanie obrzęków, zapalenia nerek i niewydolność nerek, katar, trudności w oddychaniu; rzadko: depresja, dezorientacja, omamy, toczeń rumieniowaty układowy, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i aktywności enzymów wątrobowych, zmniejszenie wartości hemoglobiny i hematokrytu, hamowanie agregacji płytek, wydłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy; bardzo rzadko: nieprzyjemne uczucie bicia serca, niewydolność serca, zawał serca lub zwiększone ciśnienie tętnicze, zaburzenia w tworzeniu się krwinek, dzwonienie lub brzęczenie w uszach, zapalenie przełyku i trzustki, zwężenie jelita, ostre zapalenie wątroby, zażółcenie skóry lub białkówek oczu, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie lub niewydolność wątroby, uszkodzenie tkanki nerek, wypadanie włosów; częstość nieznana: mrowienie dłoni i stóp, niepokój, zaburzenia słuchu, ogólne złe samopoczucie, zapalenie nerwu wzrokowego, które może powodować zaburzenia widzenia, zapalenie opon mózgowych (bez zakażenia bakteryjnego).

 

3 forte
, soolantra skutki uboczne
, j&j szczepionka
, bol stawow po covidzie
, neospasmina dla dzieci
, lakcid
, ketonal duo
, ból zęba
, amantadini sulfas
, leki uodparniające dla dzieci bez recepty
, afty
, nospa cena
, preparat na grzybicę paznokci
, słodzik
, biomed
, hylo dual
, niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego
, jaka jest prawidłowa saturacja
, b compositum
, plomb-r
, podkład aa

yyyyy

 

(0)