Aflofarm Invirum 0,2G 30Tabl

8,97

Opis

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z.o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Hamowanie (in vitro i in vivo) namnażanie patogennych dla ludzi herpeswirusów, takich jak: wirus Herpes simplex (HSV) typu 1 i 2, wirus Varicella-zoster (VZV).

Invirum to lek dla dorosłych do stosowania w przypadku nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) lub nawrotowej opryszczki narządów płciowych wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Produkt leczniczy Invirum może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. Lek wytwórcy Aflofarm w postaci białych okrągłych tabletek, wypukłych obustronnie.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100):
bóle i zawroty głowy,nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha,zmęczenie, gorączka,świąd, wysypka (pojawiająca się również po narażeniu na działanie światła słonecznego),
Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1000):
reakcje skórne: pokrzywka, wypadanie włosów.
Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):
podwyższenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych we krwi,duszność, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk tkanek miękkich twarzy, warg, języka, niekiedy z jednoczesnym obrzękiem krtani, mogącym utrudniać oddychanie),reakcja anafilaktyczna (mogąca zagrażać życiu reakcja nadwrażliwości, z takimi objawami jak: świąd, pokrzywka, duszność, spadek ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszone bicie serca) – w razie wystąpienia tych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Bardzo rzadko (u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):
ostra niewydolność nerek,zapalenie wątroby, żółtaczka,niedokrwistość, zmniejszenie liczby krwinek białych, małopłytkowość (niedobór płytek krwi),pobudzenie, stan dezorientacji, drżenia, niezborność ruchów, zaburzenia mowy, omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność, encefalopatia (uszkodzenie mózgu), śpiączka.
Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

1 tabletka zawiera:
substancję czynną: 200mg acyklowiru (Aciclovirum)substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K30, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, magnezu stearynian.
Leczenie nawrotowej opryszczki:
warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych.zewnętrznych narządów płciowych wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych.Invirum może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.Nie wyrzucać leku do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.Zaleca się zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.Nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.Nie przyjmować w przypadku nadwrażliwości na acyklowir, walacyklowir lub na jakąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować Invirum bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem:u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek;u pacjentów z niewydolnością nerek, zwłaszcza odwodnionych, którzy stosują duże dawki acyklowiru lub inne leki mogące uszkodzić nerki; u pacjentów w podeszłym wieku;u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią;u osób z obniżoną odpornością (np. po przeszczepie szpiku kostnego, zakażone wirusem HIV).Nie stwierdzono istotnych interakcji z innymi lekami.Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.Jednoczesne spożywanie pokarmu nie wpływa na wchłanianie leku Invirum (może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub osobno).W czasie przyjmowania dużych dawek acyklowiru należy pić dużo płynów.Podczas stosowania dużych dawek acyklowiru należy spożywać dużą ilość płynów, aby uniknąć uszkodzenia nerek.Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Osoby z obniżona odpornością powinny zwrócić się do lekarza w sprawie leczenia jakiegokolwiek zakażenia:u pacjentów, u których wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka wargowa,u pacjentów u których wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka narządów płciowych,w przypadku zauważenia częstych (>6 w ciągu roku) i dłużej trwających (po 5 dniach terapii brak pozytywnych efektów leczenia) niż dotychczas nawrotów opryszczki, z bardziej nasilonymi objawami klinicznymi (m.in. gdy po 3-4 dniach terapii powstają nowe ogniska zakażenia). Może to świadczyć o niedoborze odporności lub zaburzeniach wchłaniania wymagających diagnostyki i potrzebie innego dawkowania leku.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.Należy unikać stosowania Invirum w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna, że korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.Lek przenika do mleka kobiecego, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania w okresie karmienia piersią. Lek może być stosowany wówczas jedynie po konsultacji z lekarzem.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.Należy jednak brać pod uwagę możliwość wystąpienia działań niepożądanych acyklowiru (np. zawroty głowy, dezorientacja, drgawki).
Lek Invirum zawiera laktozę jednowodną
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku
Acyklowir jest tylko częściowo wchłaniany z przewodu pokarmowego. Jednorazowe przyjęcie dawki acyklowiru do 20g zazwyczaj nie wywołuje objawów toksyczności.Przypadkowe, powtarzające się przedawkowanie podawanego doustnie acyklowiru przez okres 7 dni związane jest z objawami ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty) i objawami neurologicznymi (ból głowy, splątanie).W razie przyjęcia dawki większej niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Dorośli: 200mg pięć razy na dobę, co 4 godziny (z przerwą nocną), przez 5 dni.W zakażeniach nawracających szczególnie ważne jest rozpoczęcie leczenia w okresie prodromalnym (objawów zwiastunowych – np. pieczenie, świąd) lub tuż po pojawieniu się pierwszych zmian. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min): decyzję o sposobie dawkowania podejmuje tylko lekarz, który może zmniejszyć dawkę do 1 tabletki (200mg) 2 razy na dobę, co ok. 12 godzin.
Pacjenci w podeszłym wieku: należy wziąć pod uwagę możliwość zaburzenia czynności nerek.

W czasie leczenia należy przyjmować dużo płynów.Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

 

tramol
, jaką szczepionkę wybrać
, asecurin baby
, theovent 300
, wysokie crp
, sussina gold
, aquacel ag
, kwas mlekowy w tabletkach
, herbapect junior

wege w krakowie

 

(0)